Det er ikke længere muligt at leje en plads på Solhøjvej 1

Det kan til orientering oplyses, at direktør Poul Neergård er afgået ved døden. Selskabet Neergaard Holding ApS, der administrerer Neergaard Camper, er trådt i likvidation med advokat Vibeke Samuelsen som likvidator. Vibeke Samuelsen kan kontaktes på vs@moltke-leth.dk.

 

Kommunen, der ejer grunden på Solhøjvej 1, som selskabet havde forpagtet, ønsker at disponere over grunden, så snart det er muligt. Det er således desværre ikke muligt at leje en plads eller forlænge sin pladslejeaftale, hvorfor denne opsiges ved udløb af nuværende lejeaftale.

 

Såfremt du har lejet en plads på Solhøjvej 1, Hedehusene bedes du henvende dig til Rebecca Gow på rg@moltke-leth.dk eller alternativt på 33 11 65 11.

 

Hjemmesiden er ikke længere tilgængelig efter 1. december 2021.